oferta

Nasze usługi projektowe

IZOMORFIS Pracownia Architektoniczna zajmuje się szeroko rozumianym projektowaniem architektonicznym.
Wykonuje:

 • analizy użytkowo-funkcjonalne określające możliwości zabudowy i zagospodarowania działek inwestycyjnych
 • koncepcje rozwiązań układów urbanistycznych osiedli, zagospodarowań terenów
 • koncepcje architektoniczne obiektów wraz z opracowaniem programów funkcjonalno-użytkowych
 • projekty budowlane i wykonawcze obiektów kubaturowych:
 • projekty domów jednorodzinnych,
  - projektowanie budynków wielorodzinnych
  – handlowych i usługowych
  projekty mieszkań i domów
  – użyteczności publicznej
  – przemysłowych

 • projekty architektury wnętrz – mieszkania, domy, biura, wnętrza użyteczności publicznej
 • uzgodnienia, ekspertyzy budowlane, odstępstwa od przepisów budowlanych
 • obsługę procesu uzyskania pozwolenia na budowę oraz autorski nadzór budowlany nad realizacją inwestycji