Piotr Fiuk

Architekt Piotr Fiuk

Absolwent Politechniki Szczecińskiej.
Wykładowca Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Akademii Sztuki i Podyplomowych Studiów Architektury i Projektowania Wnętrz ZUT w Szczecinie.
Obronił pracę doktorską na Politechnice Krakowskiej. Specjalizacja: historia architektury nowożytnej i współczesnej, ochrona i konserwacja zabytków. Równocześnie od 1994 prowadzi pracownię architektoniczną. Członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
Autor (indywidualnie i w zespołach) projektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, koncepcji urbanistyczno-architektonicznych i kamienic na Starym Mieście w Szczecinie, w Twierdzy Kostrzyn nad Odrą, rewaloryzacji fragmentów śródmieścia Szczecina, opracowań studialnych z zakresu ochrony dóbr kultury i planowania przestrzennego oraz projektów architektury wnętrz.
Udział w licznych konkursach i plenerach architektonicznych (nagrody i wyróżnienia).
Autor prac plastycznych (rysunek, grafika, malarstwo) i fotografii artystycznej prezentowanych na indywidualnych wystawach.